Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.09 listopada 2015 r.  informujemy, iż według ostatniej oceny jakości wody przeprowadzonej  w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wyniki są w normie.